Olika typer av tjänstehundar

Hundars användningsområden kan vara många, beroende på vilken ras det handlar om. Människan har uppmärksammat hundarnas olika förmågor och samarbetar med våra vovvar när det gäller allt möjligt.

Terapihundar

Man har kommit underfund med hundars fantastiska egenskap att skänka glädje och lugn till människor i stress eller depression. Därför förekommer hundar både på sjukhus, äldreboende och barnkliniker för att göra tillvaron bättre för tusentals människor. Bara genom att klappa en hund och vara i samma miljö som djuren, kan vara tillräckligt för att se ljuspunkterna i tillvaron och må lite bättre. Terapihundar är tränade i att bli klappade och att vara lugna och stillsamma eller mer aktiva för att roa och glädja människor.

Räddningshundar

Innan en hund blir räddningshund, måste den genomgå prov genom Brukshundsklubben eller sin rasklubb först. Detta börjar när de är ca ett år gamla och de är färdiga räddningshundar  vid tre år. Brukshundsklubben ger kurser för att träna alla tjänstehundar och utbilda både ägaren och hunden samt lära dem samarbetsförmåga. En räddningshund kan vara med i lavinolyckor för att leta fram folk under snömassorna, jordbävningar när folk blir begravda och måste hittas snabbt, bombdåd eller tågolyckor. En annan variant är livräddningshundar som springer ut i vattnet för att hjälpa människor i nöd. En räddningshund tränas i att klara av buller, rök eller eld, kaos i form av rädda personer samt höga höjder och jobbiga förhållanden i allmänhet.

Den skall också veta när arbetet är utfört så att den kan koppla av.

Sökhundar

Hundar som är tränade att söka efter saker, brukar vanligtvis arbeta inom polisen eller tullen för att söka efter olagliga föremål som vapen eller narkotika, men inom polisen söker de även efter lik vid brottsplatser, sperma om man misstänker sexbrott eller brandfarliga ämnen, s.k. brandhärdshundar. Dessa hundar jobbar även ofta för Försvarsmakten vid hundtjänstenheten.

Assistanshundar

En assistanshund hjälper folk med olika problem som gör att de har svårt att helt klara sig själva. Det kan handla om blindhundar som ledsagar blinda personer, epilepsihundar eller diabeteshundar som förvarnar personen eller personal på sjukhem att patienten snart kommer drabbas av en attack.

Hur lever man med en tjänstehund?

Tjänstehundarna har ägare som arbetar inom olika myndigheter som använder brukshundar. Vem som helst kan be om att få träna sin hund till olika uppdrag och gå de kurser och ta proven som krävs, men främst är det personal som sedan arbeta inom polisen, Försvaret eller som brandman.

Man kan få en liten summa om man tränsar med sin hund och samtidigt lånar ut den till kommuner eller myndigheter vid krissituationer, men det är inte mycket pengar och man får vara beredd på att det mesta är ideellt arbete där mycket träning ingår. Man bör således tycka mycket om det man gör och brinna för att utbilda sin hund. Har man möjlighet kan hunden även ingå i internationella räddningsekipage, räddningsstyrkor o s v.

Relaterade inlägg

brittany-light