Vilka regler gäller för vårdhundar?

Användning av vårdhundar inom omsorgen har växt något enormt den senaste tiden och som patient kan man faktiskt få en vovve på recept om man mår dåligt. Men det gäller att veta vad som krävs innan hundar får komma in till patienter och även den som vill låna ut sin hund till vården måste vara beredd på en rad regler att följa.

Vårdinrättningarna begär hundar vid behov och lånar dem till behövande personer. Hundarna är därmed fast anställda av kommunerna som kallar in dem. Man upprätthåller en nära kontakt med föraren som får en liten ersättning för varje pass.

Diplom – nummer ett

Det allra viktigaste innan en hund tillåts komma in i vården är ett diplom att den har klarat testerna och är lämplig för bruk. För att få detta diplom måste man gå flera kurser under ett års tid med hunden och erhålla diplom som legitimerad hundvårdsförare. Det är alltså inte bara hunden som måste ha legitimation. Diplomet utfärdas av SIS – Swedish Standard Institute enligt svensk standard.

Allergiskydd och säkerheten

Innan man låter hundar vistas bland patienter, måste det ske rutinkontroller så att inte allergiska människor påverkas eller att risker finns som gör att hunden blir aggressiv. Ett hundbesök måste ske under kontrollerade former med en förare i närheten. Besöken måste också följas upp och utvärderas av ägaren för verksamheten.

Det är även viktigt att ta hänsyn till hundrädsla och överkänslighet som kan förekomma. Därför måste man göra en utvärdering och en kontroll före varje situation på ett individuellt plan och följa en noggrann planering för varje person som har hunden i sin närvaro samt se över resultaten som uppnås.

Dessa rutiner är speciellt viktigt när hundarna är ute på praktik och fortfarande är under utbildning. Det är naturligtvis lika viktigt att se över hundarnas säkerhet och inte låta de jobba mer än nödvändigt. Således gäller djurskyddslagen enligt Jordbruksverket och måste följas helt och fullt ut.

Fördelar

När man har en vårdhund vid sin sida är det många fördelar som utvecklas. Dels får man arbeta med motoriken genom att leka med hunden och leksakerna, dels tränar man upp minnet vilket är perfekt för demenssjuka som faktiskt brukar komma ihåg hundens namn och dessutom övar man upp sitt tal och språk. Som grädde på moset mår man även bra och aktiverar glädjehormonerna i hjärnan.

Relaterade inlägg

brittany-light