Varför är kontakten med hundar så viktig?

Alla varelser behöver någon form av beröring. Människorna är inget undantag, vilket kan vara svårt om man är en ensam person som inte träffar så många andra eller om ens partner dött o s v.

Därför är hundar inom äldreomsorgen mycket populära då det handlar om den sociala kontakten som tyvärr många äldre fråntas i dagens samhälle. De blir ofta bortglömda av samhället, bortglömda av hemtjänsten i brist på personal och har i och med den gamla åldern svårt att hävda sig tillräckligt. Att enbart klappa en hund eller något annat djur med för den delen, ger enligt studieresultat en positiv sinnesstämning, endorfiner till hjärnan samt en helande känsla.

En kravlös kontakt

Då kommer kontakten med hundar som ett brev på posten. De är enkla varelser som inte talar, vilket många kan uppleva som skönt. Man kanske inte vill prata utan söker enbart tröst eller sällskap. Samma sak kan gälla för personer med psykisk ohälsa eller traumatiska upplevelser som har svårt att sätta ord på saker och ting. Kontakten med en hund är kravlös och fungerar därför som ett stort stöd när man känner att ingen annan förstår en. Hundar är också nästa alltid glada, vilket utstrålar en positiv känsla som sprider sig.

Människans bästa vän

Det är ingen slump att just hunden har kommit att kallas för människans bästa vän. Hunden har följt människan i tusentals år och hjälpt till i svårare situationer där människans sjätte sinne och de andra sinnena inte har kunnat mäta sig med hundens. Genom avel, utveckling och forskning har vänskapen kommit att bli allt starkare och man har t.o.m. förstått på senare tid att hundar förstår vad vi säger samt kan tolka våra ansiktsuttryck. Kontakten med en hund kan således jämföras till viss del med en annan medmänniska.

Relaterade inlägg

brittany-light