Hur har hundar påverkat människans evolution?

Exakt när bandet mellan människor och hundar etablerades vet vi inte. Vi vet dock att vi har levt i varandras närhet under tusentals år och att båda arter gagnats av samarbetet. Att vi människor haft ett enormt inflytande över hur hundarnas evolution sett ut är otvetydigt. Det finns idag hundraser för snart sagt alla syften: jakt, sällskap, vakt och de tidigare så populära, ska vi kalla dem “prydnadshundarna”? Eller ta en sådan sak som att det är lätt att förstå att hundens närhet till människan på det stora hela lett till att snälla, icke-aggressiva hundar gynnats. Aggressiva exemplar slogs förmodligen ihjäl eller drevs bort från oss.

Men hur har hundarna påverkat oss?

Vi formas av daglig kontakt

Frågan om hur hundarna format vår evolution är på många sätt otroligt svår att besvara. Men forskningen har under senare år kommit fram till i alla fall några intressanta slutsatser. Det handlar då till största del om påverkan som skett på genetisk nivå. Men låt oss först titta på ett tydligt exempel på hur vi påverkas i vår kontakt med hundar, för att ge en hint om vilken typ av mekanismer det är vi har att göra med. Låtsas att du driver en kennel som avlar en hundras du tycker om. Ditt humör påverkas såklart av den dagliga upplevelsen av ditt jobb (och det finns värre jobb än att driva kennel). Vad som händer är att din dagliga kontakt med hundarna påverkar serotonin-nivåerna i din hjärna. Det omvända gäller också, serotoninet i hundarnas hjärnor regleras också i kontakt med människor. Det är ett exempel på en funktion i kontakten mellan människor och hundar som påverkat oss i tusentals år.

Om du driver kennel, eller överhuvudtaget driver ett företag så känner du förmodligen till värdet av att ha tillgång till ett antal grundläggande finansiella tjänster. Svenska företagsbanken https://www.capcito.com/sv är en relativt ny aktör som erbjuder tjänster som företagslån och factoring. Det bästa av allt är att de paketerat alltihop på ett sätt som gör det otroligt enkelt att använda sig av deras tjänster. Genom att låta Capcito analysera ditt nuvarande resultat via ditt bokföringsprogram får du ett erbjudande om exempelvis ett företagslån inom loppet av några minuter. Så snabbt har det inte gått för människor att hundar att skapa en samexistens som påverkat oss båda på flera sätt.

Människans och hundens evolution löper parallellt

Det är på genetisk nivå som vi kan se tydligast tecken på att vi påverkats av vår närhet till hundar. Det visar sig nämligen att ett flertal grupper av gener i både hundar och människor har utvecklats i stort sett i tandem under lång tid. Och det är inga små grejer det handlar om. Det handlar om gener som har att göra med vad vi äter, hur vi beter oss och olika sjukdomar.

Relaterade inlägg

brittany-light